Afwijzen referendum door gemeenteraad

5. Crowdfundingsactie gestart door indieners referendumverzoek om beroepsprocedure mogelijk te maken

Op 5 oktober 2020 zijn de initiatiefnemers van het referendum namens inwoners een crowdfundingsactie gestart om geld in te zamelen voor een beroepsprocedure bij de rechtbank.

Voor alle bij het Nieuwe Rivium betrokken partijen (gemeente, ontwikkelaars, inwoners van omliggende wijken, etc.) is het van groot belang om zo spoedig mogelijk te weten of er een referendum komt.
Het is nog niet bekend binnen welke termijn de gemeenteraad zal beslissen op ons bezwaarschrift van 2 oktober 2020.

Een voorlopige voorziening van de voorzieningenrechter kan het snelst duidelijkheid geven, maar dan moet de voorzieningenrechter wel het ‘spoedeisend belang’ onderkennen.


4. Download hier het bezwaarschrift dat is ingediend bij de gemeenteraad

Het bezwaarschrift dat op 2 oktober 2020 is ingediend bij de gemeenteraad kunt u hieronder downloaden:


3. Initiatiefnemers referendum hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het beluit van de gemeenteraad Capelle aan den IJssel

Op 2 oktober 2020 hebben de initiatiefnemers van het inleidende verzoek tot het houden van een referendum een bezwaarschrift ingediend bij de gemeenteraad tegen het besluit tot het afwijzen van een referendum. Hieronder kunt u het persbericht van de initiatiefnemers downloaden:


2. Advies van de referendumcommissie

Het advies van de onafhankelijke referendumcommisse kunt u hieronder downloaden:


  1. Gemeenteraad wijst initiatief referendum door inwoners af

Afwijzing inleidend verzoek door gemeenteraad
De gemeenteraad heeft op 28 september 2020 het (inleidend) verzoek van bijna 180 Capellenaren om een referendum te houden over het Nieuwe Rivium afgewezen.

Het besluit en de daarbij gegeven motivering kunt u hieronder downloaden:

Besluit van de gemeenteraad staat open voor bezwaar en beroep

Dit besluit van de gemeenteraad is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) waar bezwaar en beroep tegen open staat.