Uitgangspunten, risico’s en gevolgen

Samenvatting
Veel inwoners van omliggende wijken van het Rivium (Fascinatio, Kralingse Veer, ‘s-Gravenland, Capelle West) maken zich zorgen over de plannen van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Door de ligging van het Rivium aan de A. van Rijckevorselweg, de belangrijkste verkeersader voor Capelle aan den IJssel en de ligging naast het Kralingseplein (toegang naar A16 en Rotterdam centrum) worden vooral mobiliteitsproblemen gevreesd. Ook is in de plannen opgenomen om de doorgaande weg, de Rivium Boulevard, af te sluiten voor verkeer.

Deze zorgen die onder inwoners leven zijn onder andere:

1) Verkeersoverlast / mobiliteitsproblemen (5.000 woningen, 7.500 inwoners, de A. van Rijckevorselweg is al heel druk en staat al vaak vast, vrees voor verkeersinfarct)
2) Doorstroming verkeer (de Rivium Boulevard, de doorgaande weg, wordt in de plannen afgesloten voor het verkeer om plaats te maken voor een trendy strook met cafe’s, restaurants en delicatessenshops)
3) Parkeeroverlast door lage parkeernormen (nieuwe bewoners gaan voor parkeren uitwijken naar omliggende wijken, autobezit kan niet worden verboden)
4) Vertrouwen in de parkshuttle (de parkshuttle wordt, naast de fiets en deelmobiliteit, het belangrijkste vervoersmiddel voor de 7.500 nieuwe bewoners. Heeft deze voldoende capaciteit en is deze voldoende betrouwbaar? En gaan de inwoners de parkshuttle echt gebruiken?)
5) Bewonersparticipatie heeft onvoldoende aandacht gehad (is er voldoende geluisterd naar input vanuit inwoners en bijvoorbeeld inwoners van Kralingse Veer?)
5) Slagschaduw en geluidsoverlast windmolen (is er voldoende nagedacht over de gevolgen voor de nieuwe woningen?)
6) Geuroverlast afvalwaterzuivering (is er voldoende nagedacht over de gevolgen voor de nieuwe woningen?)
7) Schaduw door hoge appartementengebouwen voor de omgeving
8) Project management (is de gemeente Capelle aan den IJssel een dergelijk project tot een goed einde te brengen?)
9) Controle door gemeenteraad (heeft de gemeenteraad door de ingewikkelde constructie met “bouwenveloppen” nog voldoende mogelijkheden om in te grijpen of bij te sturen?)
10) Is het plan wel af? Er is nog veel onduidelijkheid en er zijn nog veel vragen.


De parkeernormen

Het Gebiedspaspoort 2.0 bevat zeer ambitieuze parkeernormen. Van de nieuwe bewoners wordt verwacht dat zij nagenoeg geen auto’s bezitten en vooral gebruik maken van Openbaar Vervoer, deelmobiliteit en de fiets.

In onderstaande tabel, uit het “Mobiliteitsrapport Raadsvoorstel Rivium parkeernormen” zijn de parkeernormen voor de appartementen weergegeven.

Basisparkeernormen zijn erg laag
Een appartement > 160 m2 krijgt ruimte voor 1,1 auto en appartementen tussen 80 en 100 m2 voor 0,9 auto. Voor appartementen kleiner van 100 m2 is de norm 0,6 auto of nog lager (teruglopend tot 0,1 auto voor studenten).

Maar let op; de normen kunnen nog verder worden verlaagd!
Indien de ontwikkelaars bijdragen aan Openbaar Vervoer, deelmobiliteit en fietsenstallingen dan kan de norm 50% lager worden. Een appartement van > 160 m2 houdt dan slechts 0,6 parkeerplaats over en een appartement van 99 m2 0,3 parkeerplaats.

Bron: Bijlage 2.22 bij het Mobiliteitsrapport Raadsvoorstel Rivium parkeernormen d.d. 07-04-2020

Dit leidt in omliggende wijken tot zorgen over het parkeren. Vanuit Kralingse Veer (Rotterdam) en Fascinatio is het maar kort lopen richting Rivium. Of wordt de parkeergarage bij metrostration Kralingse Zoom of de (standaard) parkeerplaats bij metrostation Capelsebrug de parkeerplaats voor bewoners van het Nieuwe Rivium?


Meer informatie over de risico’s en gevolgen volgt zo spoedig mogelijk


————————————————————–
DE UITGANGSPUNTEN VAN
DE GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL
(A. t/m F.)
————————————————————–

A. Van bedrijventerrein naar hippe werk-woonwijk
Het Rivium is nu nog een bedrijventerrein en heeft nu veel lege kantoorpanden. De gemeente Capelle aan den IJssel wil van het Rivium een nieuwe, hippe werk-woonwijk maken met diverse voorzieningen zoals horecagelegenheden en detailhandel.

B. Transformatie, maar vooral sloop en nieuwbouw
Enkele kantoorpanden worden getransformeerd naar woningen, maar een groot deel van de panden zal worden gesloopt. Op deze plaatsen zullen moderne woontorens worden gebouwd. In februari 2020 zijn de eerste (transformatie)woningen opgeleverd. Binnen een paar jaar moeten de eerste nieuwe woontorens af zijn.

C. Aantal woningen en inwoners
In totaal worden er met deze ontwikkeling zo’n 5.000 woningen aan Capelle toegevoegd, zowel huur- als koopappartementen. Het aantal nieuwe inwoners wordt geschat op 7.500 – 8.000.

D. Te voet, te fiets en met OV
De wijk zal weinig parkeerplaatsen krijgen. Vandaar de focus op “te voet, te fiets en met OV”. De gemeente verwacht veel van de parkshuttle en de waterbus die in het Rivium zal aanmeren.

E. Parkeernorm
De parkeernorm voor het nieuwe Rivium is 0,6 auto per appartement. Indien de ontwikkelaars investeren in Openbaar Vervoer, deelmobiliteit en fietsenstallingen kan de parkeernorm met 50% verlaagd worden tot 0,3 auto per appartement.

F. De ambities
De gemeente Capelle aan den IJssel omschrijft de ambities met het Rivium als volgt:

  1. Een hippe gave wijk met karakter
  2. De hotspots van het Nieuwe Rivium
  3. Een echte stadswijk
  4. Te voet, te fiets en met OV
  5. Beleef en geniet

G. 3D model van het Nieuwe Rivium
Een 3D-model van de wijk kun je hier bekijken.

———————————————————–
Bovenstaande samenvatting (A. t/m G.) is met zorg samengesteld op basis van openbare informatie.
Bij opmerkingen/onjuistheden: stuur een email naar: rivium@wijwillenditniet.nl