Een referendum?

Waar zijn de regels hierover te vinden?
Capelle aan den IJssel heeft een Referendumverordening uit 2020.
Deze is op 10 februari 2020, dus nog niet zo lang geleden, vastgesteld.

Op 10 februari 2020 hebben alle politieke partijen in Capelle aan den IJssel voor de nieuwe referendumverordening gestemd. Geen enkele partij stemde tegen.

Er is op 10 februari 2020 wel gestemd (via een motie) of een referendum op verzoek van de gemeenteraad niet moest worden afgeschaft, zodat voortaan alleen Capelse inwoners het recht zouden hebben om een referendum aan te vragen.
Dit voorstel heeft het niet gehaald, Leefbaar Capelle, Christen Unie, D66 en de SP wilden allemaal dat ook de gemeenteraad het recht hield om een referendum aan te vragen.

Uit welk jaar komt de eerste referendumverordening in Capelle?
De eerste versie van de Referendumverordening kwam in 2011 en was een initiatief van onder andere Leefbaar Capelle en de SP.

Wat is een referendum?
Door middel van een referendum kunnen kiesgerechtigde Capelse inwoners stemmen over een (concept) besluit van de gemeenteraad.

Kun je over ieder onderwerp een referendum houden?
Nee, niet over ieder onderwerp kan een referendum worden aangevraagd, daarvoor gelden regels. Eén van de regels is dat een referendum pas kan worden aangevraagd als er een concept raadsbesluit op de agenda van de gemeenteraad staat. De aanvraag moet ook tijdig worden ingediend.

Welke soorten referenda zijn er in Capelle aan den IJssel mogelijk?
In Capelle aan den IJssel zijn 2 soorten referenda mogelijk:

  1. Een raadplegend referendum: een referendum op verzoek van de gemeenteraad zelf
  2. Een raadgevend referendum: een referendum op verzoek van de inwoners van Capelle aan den IJssel.

Hoe dien ik als kiesgerechtigde inwoner van Capelle een verzoek in?
Het start met een inleidend verzoek, aangevuld met 70 handtekeningen.

  1. Inleidend verzoek: Een kort formulier met het onderwerp van het referendum en de handtekening(en) van de aanvrager(s);
  2. Ondersteuningsverklaringen: bij het inleidend verzoek moeten 70 handtekeningen (“ondersteuningsverklaringen”) van kiesgerechtigde inwoners van Capelle aan den IJssel worden ingeleverd

Wat gebeurt er met het inleidende verzoek?
Na het indienen van het inleidende verzoek wordt deze door de Referendumcommissie beoordeeld. Daarna geeft deze commissie een advies uit aan de gemeenteraad. In dit advies staat bijvoorbeeld of aan alle formele vereisten is voldaan en of het onderwerp volgens de commissie een ‘referendabel onderwerp’ is.

Na ontvangst van het advies van referendumcommissie is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het verzoek tot een referendum. Als de gemeenteraad het referendum steunt, dienen de aanvragers in de tweede ronde (de definitieve aanvraag) 1.600 handtekeningen te krijgen. Pas als dat lukt komt er daadwerkelijk een referendum.

Moet de gemeenteraad zich aan de uitslag houden?
De uitslag is niet bindend. Raadsleden kunnen de uitslag dus naast zich neerleggen.

Waar vindt ik informatie op de website van de gemeente?
Op de website van de gemeente kun je hier meer details vinden.