Beschikbare informatie

Via de gemeente Capelle aan den IJssel is veel informatie te vinden over de plannen met het Rivium.

Op onder andere de volgende websites kun je informatie vinden:

  1. Wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel/project/het-nieuwe-rivium klik hier

    Op deze site presenteert de gemeente de projectplannen. Hier vindt u naast het Gebiedspaspoort 2.0 ook het verslag van de inloop- en bewonersavond, de beantwoording van de inspraakreacties en bijvoorbeeld een rapport over de mobiliteitsaanpak.

  2. De raadsbrede commissievergadering Rivium van 16 september 2020 klik hier

    Hier kunt u de volledige vergadering terugkijken of -luisteren en ook de besproken stukken terugvinden en downloaden.

  3. De raadsbrede commissie (consultatie Rivium) van 1 juli 2020 klik hier