Categorieën
Gebiedspaspoort 2.0 Het laatste nieuws Pers

Bewoners dienen bezwaar in tegen weigeren referendum

Op 2 oktober 2020 hebben de initiatiefnemers van het inleidende verzoek tot het houden van een referendum een bezwaarschrift ingediend bij de gemeenteraad tegen het besluit tot het afwijzen van een referendum.

Het persbericht kun u hieronder downloaden:

Lees ook het bericht over de crowdfundingsactie: klik hier.